Watch CIEC Global Education Center video

Xem thêm video tại Kênh YouTube của chúng tôi.


XEM THÊM VIDEO

What's new

Tin tức ở trường CIEC

Community

Goals Achieved!
Goals Achieved!
“UNITY IN DIVERSITY: QUALITY EDUCATION FOR ALL” Amidst the diverseness ...
School Admission
School Admission
CIEC’S Milestone towards International Education CEBU IVY EDUCATION CENTER proved ...
The instructor
The instructor
Our IELTS achiever, Gabriella, was able to achieve a score ...
Newsletter Jan. 2020
Newsletter Jan. 2020
...
Newletter Jan. 2020
Newletter Jan. 2020
...
Newsletter Nov. 2019
Newsletter Nov. 2019
...
Point of View
Point of View
This is for the students who wants to find a ...
Student's corner
Student’s corner
My name is Katty. I’m from Taiwan. I am 14 ...
LEE MINWOO (Tony), KOREA
LEE MINWOO (Tony), KOREA
I have had lots of happy and satisfied moments, spending ...
No posts found.

Community


Goals Achieved!
Goals Achieved!
“UNITY IN DIVERSITY: QUALITY EDUCATION FOR ALL” Amidst the diverseness ...
School Admission
School Admission
CIEC’S Milestone towards International Education CEBU IVY EDUCATION CENTER proved ...
The instructor
The instructor
Our IELTS achiever, Gabriella, was able to achieve a score ...
Newsletter Jan. 2020
Newsletter Jan. 2020
...
Newletter Jan. 2020
Newletter Jan. 2020
...
Newsletter Nov. 2019
Newsletter Nov. 2019
...
Point of View
Point of View
This is for the students who wants to find a ...
Student's corner
Student’s corner
My name is Katty. I’m from Taiwan. I am 14 ...
LEE MINWOO (Tony), KOREA
LEE MINWOO (Tony), KOREA
I have had lots of happy and satisfied moments, spending ...
No posts found.

Đăng ký nhập học


Tuyển sinh cho năm 2019 đang diễn ra.

Chúng tôi, CIEC, mong muốn giúp các em có một sự chuẩn bị tốt nhất để đạt được mục tiêu của họ n bằng cách cung cấp cho họ các chương trình giáo dục và môi trường sống tối ưu.


ĐĂNG KÝ NGAY!

Đăng ký nhập học

Tuyển sinh cho năm 2019 đang diễn ra.

Chúng tôi, CIEC, mong muốn giúp các em có một sự chuẩn bị tốt nhất để đạt được mục tiêu của họ n bằng cách cung cấp cho họ các chương trình giáo dục và môi trường sống tối ưu.


ĐĂNG KÝ NGAY!