School Preparation Course

School Preparation Course

Chương trình chuẩn bị nhập học đặc biệt của CIEC, tỷ lệ nhập học thành công 100%

Chúng tôi tham gia để khám phá và rời đi như những người thành đạt.

Để nhập học vào các trường học danh tiếng ở Philippines – nơi áp dụng phương pháp học và giảng dạy theo nền giáo dục của Mỹ, và toàn bộ các môn học được dạy bằng tiếng Anh, thì cần phải chuẩn bị rất kỹ không chỉ là tiếng Anh mà còn kiến thức về các môn học như toán, khoa học…để đậu kỳ thi đầu vào của các trường này. Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm tại CIEC, và chương trình luyện thi được thiết kế dành riêng cho các học sinh ở các nước không nói tiếng Anh, chúng tôi sẽ giúp các em đạt được mục đích của mình.


Đối tượng:
Lớp 1 – Lớp 10

Thời lượng:
4 giờ lớp 1:1

Reading, Math, Science, English Subject


6 giờ lớp nhóm

Interview, Speaking, Listening, Grammar, Vocabulary, WritingNhập học

Làm bài kiểm tra xếp lớp CIEC và kiểm tra tiếng Anh, Toán, Khoa học
Thiết lập kế hoạch luyện thi sau khi xác định trình độ tiếng Anh hiện tại và các môn học còn yếu.
Chọn khoảng 3 trường mục tiêu và bắt đầu tư vấn với đội ngũ của CIEC

Thời gian 1 tháng trước ngày thi

Nâng cao kỹ năng tiếng Anh cơ bản và chuẩn bị cho kỳ thi (Tiếng Anh, Toán, Khoa học)
60 ~ 70% tiếng Anh + 40 ~ 30% các môn học khác (tập trung vào môn học còn yếu)
Kiểm tra quy trình nộp đơn và lịch trình của từng trường mà học sinh đã chọn.

Thời gian còn lại cho đến ngày thi

Tập trung vào giải quyết vấn đề bằng làm các bài kiểm tra của CIEC
Thực hành phỏng vấn bằng tiếng Anh chuyên sâu
Hoàn tất việc nộp tất cả các tài liệu cần thiết để nhập học và theo dõi thông tin các trường nguyện vọng của học sinh

Thời khoá biểu (ví dụ)

Thời gian School Preparation Course Ghi chú
08:00 ~ 12:30 1:1 : Reading / G : Listening / G : Writing / 1:1 : Math 4H
12:30 ~ 13:30 Bữa trưa
13:30 ~ 17:05 1:1 : Science / G : Interview / 1:1 : English Subject 3H
17:10 ~ 18:20 Bữa tối
18:20 ~ 21:10 G : Speaking / G : Vocabulary / G : Grammar 3H
  • Thời gian tối thiểu của khóa học này là 3 tháng, nhưng dựa trên trình độ của học sinh và thời gian nhập học của trường, khoá học có thể được kéo dài.