Chính sách hoàn tiền

Chính sách hoàn tiền

Trước khi khởi hành

  1. Nếu học sinh hủy khóa học 4 tuần trước ngày xuất cảnh thì có thể nhận lại toàn bộ học phí trừ phí đăng kí 100 USD
  2. Nếu học sinh hủy khóa học trong vòng 4 tuần tính từ ngày khởi hành dự kiến, có thể nhận lại mọi chi phí trừ phí đăng kí 100 USD và học phí của 2 tuần.

Sau khi khởi hành

  1. Nếu học sinh hủy khóa học ngay khi đến trường, tất cả các khoản phí sẽ được hoàn lại trừ phí đăng kí 100 USD và học phí của 4 tuần
  2. Nếu học sinh hủy sau khi bắt đầu khóa học, số tiền hoàn trả sẽ được tính tỷ lệ theo đơn vị 4 tuần, và được hoàn 50% của số tuần còn lại
  3. Trong trường hợp thời gian đào tạo đã vượt quá 50%, học sinh sẽ không được hoàn lại tiền.
  4. Tất cả tiền hoàn lại sẽ được thAnh toán trong vòng một tháng (30 ngày) thông qua nơi học sinh đăng kí khóa học (trung tâm du học, cá nhân…)
  5. Trong trường hợp nguyên nhân khác biệt do thay đổi loại phòng trong ký túc xá, chỉ 50% số tiền chênh lệch sẽ được tính trên cơ sở 4 tuần và sẽ được hoàn trả.
  6. Nếu do hiếu hỷ, bệnh nặng cần điều trị, người thân qua đời mà học sinh cần phải nghỉ học giữa chừng thì nhà trường sẽ hoàn 60% số tiền tính trên thời gian còn lại, tuy nhiên học sinh phải nộp giấy cáo phó, thiệp mời, giấy khám chữa bệnh mới được hoàn tiền.