Khóa học chính quy

Khóa học chính quy

Số lượng “module” mà mỗi cấp lớp cần hoàn thành

CIEC là Cơ sở thứ 2 của CIDEC được ủy quyền bởi DepEd dạy chương trình từ lớp 1 đến lớp 12 của Philippines.


Môn học Tiểu học Trung học cơ sở / phổ thông
Grade 1~3 Grade 4 Grade 5~6 Grade 7~9 Grade 10
Filipino 5 5 5 5
English 10 10 10 10 10
Science 10 10 10 10 10
Math 10 10 10 10 10
Social Science Subjects 10 10 10 10 10
H.E.L.E / T.L.E Hoàn thành môn học sau khi hoàn thành 4 môn học cho mỗi cấp lớp (xem bên dưới)
M.A.P.E.H Completes the subject after finishing 4 subjects per every grade level (see below)
Values Completes the subject after finishing 4 subjects per every grade level (see below)
Ở Philippines, thành tích học tập cho một cấp lớp được chia theo 4 thang điểm
1st Grading 2nd Grading 3rd Grading 4th Grading
Khi hoàn thành Modules 1 & 2 Khi hoàn thành Modules 3~5 Khi hoàn thành Modules 6~8 Khi hoàn thành Modules 9 & 10
  • H.E.L.E / T.L.E.: Home Economics & Livelihood Education / Technology & Livelihood Education)
  • M.A.P.E.H.: Music, Art, Physical Education & Health
  • Values: Character & Moral Development, Religious Education, Spiritual Development, Citizenship Education, Personal Development, Social Development, Cultural Development
  • Đối với trường trung học phổ thông (Lớp 11 & 12), sẽ học một chương trình giảng dạy khác bao gồm triết học, quản lý, tiếp thị, kế toán cơ bản, luận văn tốt nghiệp, OJT…và CIEC sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc đặc biệt để chuẩn bị cho các học sinh năm cuối.
  • Hoàn thành một cấp lớp trong 6 tháng là mục tiêu chính của chúng tôi.

Thời khoá biểu (ví dụ)

Thời gian Nội dung Ghi chú
08:00 ~ 12:30 Các môn học thường xuyên (Tiếng Anh, Toán, Khoa học, Khoa học Xã hội, v.v.) Các lớp học tiếng Anh; ESL / Tiếng Anh Học Thuật hoặc IELTS / TOEFL dựa trên khả năng và mục tiêu tiếng Anh của học sinh
13:30 ~ 17:05 Lớp học thường xuyên (Nghệ thuật, PE, Tôn giáo, vv) và tiếng Anh học thuật
18:20 ~ 21:10 Nhóm (Gia sư) - Xem xét, Xem trước, Bài tập về nhà và Chuẩn bị cho kỳ thi Các lớp học bổ sung tiếng Anh có sẵn
  • Dựa trên trình độ tiếng Anh của học sinh, tỷ lệ các lớp học thông thường và các lớp học tiếng Anh có thể thay đổi.
  • Tùy thuộc vào kết quả của kỳ thi tuyển sinh, học sinh có thể bắt đầu với khóa Junior hoặc khóa Intensive Sparta.
  • Nếu học sinh hoặc phụ huynh quyết định chuyển sang trường khác, khoản tiền hoàn lại cho thời gian còn lại sẽ phải tuân theo chính sách hoàn tiền của CIEC.
  • CIEC-CIDEC sẽ không chịu trách nhiệm về việc đình chỉ chương trình hoặc chuyển sang trường khác do học sinh không hoàn thành lớp.